Onderzoek, analyse en schrijfplezier hebben geleid tot diverse publicaties.

De sociaal ondernemer

Lezersreacties en recensies:
Ik heb je nieuwe boek net doorgenomen. Echt heel goed en toegankelijk gedaan (ook voor studenten). Wil je mijn complimenten overbrengen.
Kim Kizelnik, sociaal ondernemende co-creator

De sector sociaal ondernemen groeit en bloeit. Menig persoon raakt geïnteresseerd over ondernemen op een sociale manier. Zelfstandig onderzoeker en adviseur voor sociaal ondernemers Marianne Dagevos heeft voor iedereen die wil ontdekken wat een sociale onderneming is en hoe je begint als sociaal ondernemer, een handig en overzichtelijk pocketboek geschreven.
Alle vragen die je hebt wanneer je wilt weten wat sociaal ondernemen is en hoe je dit aanpakt, worden in dit pocketboekje behandeld aan de hand van vier themahoofdstukken: Wat, Hoe, Met Wie en Waarheen. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in een logische volgorde waardoor na het lezen duidelijk wordt welke stappen een beginnend sociaal ondernemer moet zetten om zijn of haar impact in gang te zetten.

Nieuwsbrief Social Enterprise

Verdeeld over vier rubrieken ('Wat', 'Hoe', 'Met wie' en 'Waarheen') bevat dit boekje ruim honderd adviezen waarin allerlei relevante aspecten summier worden behandeld met behulp van modellen, overzichten, voorbeelden en actuele thema's. Aan de orde komen onder andere fondsen en investeerders, social return, impact,crowdfunding, cocreatie, publiek-privaat partnerschap, merkactivisme en storytelling. Interessant voor (aspirant-)sociaal ondernemers. Bevat een literatuurlijst in de vorm van eindnoten. Dwarsligger.
NBD Biblion

Cradle to cradle

Voorbeeld van een brochure die is gebruikt als lesmateriaal en promotiemateriaal. Info over ‘cradle to cradle’ en de circulaire economie afgewisseld met portretten vanuit overheid, onderwijs en ondernemers.

Klik om een lage-resolutie PDF te downloaden.

Voor een goede zaak

Voor een goede zaak is het eerste Nederlandstalige boek dat sociaal ondernemen bespreekt in de volle breedte: de Nederlandse maatschappelijke context, internationale ontwikkelingen, de bedrijfsvoering (management, marketing, financiering en impactmeting), een typologie en de overvloed aan resources waaruit ondernemingen kunnen putten. Theorie en praktijk worden samenhangend besproken en geïllustreerd met veel inspirerende voorbeelden. Het boek sluit aan bij thema’s als business innovatie, sociale innovatie en nieuwe vormen van ondernemerschap.

Klik om naar de site van de uitgever te gaan.

Wij houden de hoogste tijd hoog

Voorbeeld van een gelegenheidsboek. Een rijk uitgevoerd verslag van een restauratieproces met veel foto’s, tekeningen en interviews. Motto van de restauratie: ‘Wij houden de hoogste tijd hoog’.

Klik om een lage-resolutie PDF te downloaden.

Duurzame ambities

Bedrijfsportretten van Zeeuwse ondernemers met duurzame ambities. Geproduceerd in opdracht van Provincie Zeeland. Klik om enkele voorbeelden te downloaden.

Het draait niet om ons

Boek over maatschappelijke vernieuwers, in verhalen en verbeelding.
Bij maatschappelijke vernieuwing denken we vlug aan hemelbestormende activiteiten en innovatieve projecten. In dit boek beginnen we ergens anders: bij taal en beeld. Wij koppelen vernieuwing aan woorden, betekenissen, beelden en verbeelding. Aan de hand van negen portretten van maatschappelijke vernieuwers kijken we hoe zij taal en beeld inzetten om een vernieuwing vorm te geven en daarbij anderen te betrekken. Wij focussen op drie thema’s die best aan wat vernieuwing toe zijn: voedsel, geld en zorg. In het boek komen de vernieuwers zelf uitgebreid aan het woord en worden ze verbeeld in markante portretten.
Uitgave in eigen beheer. Het boek is gedrukt in full-colour, liggend A4 formaat.

Klik om het boek te bestellen | online in te zien.