• Onderzoeksproject: ‘Sociaal ondernemen in tijden van crisis: Onderzoek naar ondernemersveerkracht’
    • Uitgevoerd door Marianne Dagevos (Tilburg University), Seda Muftugil en Michiel Verver (Vrije Universiteit Amsterdam) in samenwerking met Stichting Doen en Initiatiefgroep Nieuwe Sociale Praktijk.

    Ik verklaar dat ik op een voor mij duidelijke manier ben ingelicht over de aard, methode, doel en belasting van het onderzoek. Ik heb gelegenheid gehad om vragen te stellen en eventuele vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik begrijp dat documenten, (eventueel) film- en geluidsmateriaal uitsluitend voor wetenschappelijke analyses worden gebruikt. Ik weet dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem in verslaglegging aan derden bekend gemaakt worden. Ik stem vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.