Onderzoek Sociaal ondernemen in tijden van crisis

Actueler kan bijna niet. Sociaal ondernemers hebben al lang last van de huidige coronacrisis maar, zoals uit mijn onderzoek blijkt, is dat zeker niet de eerste crisis waarmee ze te maken hebben. In een kwalitatief onderzoek onder 30 ondernemers heb ik geïnventariseerd welke crises sociaal ondernemers ervaren en hoe ze daarmee omgaan. Het verslag van het onderzoek geeft een analyse van de gemene delers in hun ervaringen en presenteert daarnaast een serie aanbevelingen aan stakeholders hoe zij sociaal ondernemers kunnen ondersteunen om in crisissituaties overeind te blijven en hun impact te behouden.

Dit onderzoek kwam tot stand in samenwerking met stichting DOEN en wordt gepresenteerd aan vertegenwoordigers van andere sociale investeringsfondsen.
Download hier het onderzoeksverslag.

De sociaal ondernemer

In 2019 verscheen ‘De SOCIAAL ondernemer’ – een compact en handzaam praktijkboekje voor mensen die maatschappelijke kwesties op een ondernemende manier willen aanpakken. Veel verschillende kanten van sociaal ondernemerschap worden besproken aan de hand van vier rubrieken: Wat, Hoe, Met Wie en Waarheen. Meer dan 100 adviezen, modellen en overzichten worden afgewisseld met aansprekende voorbeelden en actuele thema’s.

De SOCIAAL ondernemer is een praktisch naslagwerk en inspiratiebron voor studenten en professionals die te maken krijgen met sociaal ondernemen in een stage, minor, praktijkopdracht of in het werkveld. Handig ook als houvast bij het schrijven van scripties en verslagen.

Bekijk de speciale site: www.desociaalondernemer.nl

Voor een goede zaak

In 2014 ging een lang gekoesterde wens in vervulling: een boek maken voor het onderwijs, over sociaal ondernemen in de Nederlandse context. Op verzoek van uitgeverij Coutinho werkte ik, samen met coauteurs Petra Verhagen, Jillis Kors en Jiske Kiers, aan het boek dat uiteindelijk de titel kreeg: ‘Voor een goede zaak. Sociaal ondernemen in theorie en praktijk.’

Het werd een groot project, een boek met acht stevige hoofdstukken en ook nog veel aanvullend materiaal op de website. Het resultaat mag er zijn: studenten, ondernemers en adviseurs kunnen met dit boek een goed beeld krijgen wat sociaal ondernemen inhoudt.
Bekijk de speciale site: www.vooreengoedezaak.nl.
Blijven er nog vragen over? Dan ben ik altijd beschikbaar voor een gastles of workshop.

Prikkelend artikel over ondernemen in het sociale domein

Thuisafgehaald bestaat vijf jaar in 2019. Dat betekent: vijf jaar ondernemen in het sociaal domein.
Tijd voor reflectie.
Onderzoeker Marianne Dagevos en Thuisafgehaald oprichter Marieke Hart schreven samen een artikel waarvan een korte versie verscheen in het ‘Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken’.
We delen dit artikel graag met jou – klik hier om een PDF te downloaden .